Izmir Elektrik Faturası Ne Zaman Kesilir?

Elektrik faturası üzerinde yazan son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa tedarikçi şirketler tüketicilere ikinci bir bildirim yapar. Bildirimin yapıldığı tarihten sonraki 5 iş günü içinde ödeme yapılmamışsa tüketicilerin elektrik enerjisi kesilir.

Elektrik faturası kaç gün ödenmezse kesilir 2022?

2. Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan ne kadar süre sonra elektrik kesilir? Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse tüketicinin elektriği kesilir.

Izmir elektrik faturaları ne zaman gelir?

Elektrik faturanız, 25 ila 35 gün arasında oluşturulur ve size ulaştırılır. Size ulaşan faturaların son ödeme tarihleri de, fatura kesilme tarihinin 10 gün sonrası olarak belirlenir ve faturanıza da bu şekilde yansıtılır.

Gediz elektrik son ödeme tarihinden kaç gün sonra kesilir?

Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü sonuna kadar ödenmez ise ilgili mevzuat hükümlerince müşterinin enerjisi kesilir.

Elektrik faturası 2 ay ödenmezse ne olur?

Elektrik faturalarında yer alan son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmazsa, ödenecek bedele günlük faiz eklenir. Son ödeme tarihi geçtikten sonra elektrik hemen kesilmez. Borç bir süre daha ödenmezse, elektrik dağıtım şirketi tarafından ikinci kez ödeme bildirimi yapılır. Bu bildirime ikinci ihbarname de denir.

You might be interested:  Ögrenci Kent Kart Nasıl Çıkartılır Izmir?

Elektrik faturası kaç faturadan sonra kesilir?

Uyarıdan sonra ikinci dönem fatura dönemi geldiğinde ikinci dönem faturanın üzerindeki son ödeme tarih de ihlal edildiğinde elektrik kurumu tüketicileri ikinci ve son kez uyararak son uyarıdan sonraki 5 iş günü içerisinde toplam her iki faturanın ödenmemesi durumunda enerjinin kesileceğini bildirir.

Gediz elektrik gecikme faizi ne kadar?

6183 sayılı AATUHK gereğince uygulanan gecikme zammı oranı 02/10/2019 günü yayımlanan Resmi Gazete ile 02/10/2019 gününden itibaren geçerli olmak üzere her ay için ayrı ayrı %2 olarak yenilenmiştir.

Gediz kaçak elektrik cezası ne kadar?

Abonenin toplam kaçak elektrik kullanım miktarı hesaplanır ve aktif enerji bedelinin tek terimine göre 1,5 katı olarak elektrik faturasına yansıtılır. Bu bedel kaçak kullanımın başladığından tespit edilen tarihe kadar olan dönem için geçerli olan bedeldir.

1 kw elektrik kaç TL 2022?

2022’de elektrik faturası hesaplamak için elektrik birim fiyatını 1,37 TL’den hesaplamak gerekir. Oran aylık 210kWh’e kadar tüketim için geçerlidir. 1 KW elektrik düşük tüketimde 1,37 Türk lirası. Aylık tüketimlerin 210 kWh’ın üstünde olan meskenlerde de 1 kWh 2,06 Türk lirasıdır.

Elektrik fatura kesim tarihinden kaç gün sonra ödenir?

Bu bildirim aynı zamanda tüketicinin kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresine yapılır. 5 iş günü sonunda ödeme yapılmaması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

Elektrik faturası kaç gün ödenmezse kesilir 2021?

Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik yönetmeliği gereğince; Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda tedarikçi tarafından tüketiciye yazılı olarak en az beş iş günü süreyi içeren ikinci bildirimde bulunulur.

Faturanın son ödeme tarihi geçerse ne olur?

Faturanızın son ödeme tarihi geçtiği halde ödenmemesi durumunda hizmetin sunumu giden aramalara kapatılarak kısıtlanabilir ya da gelen ve giden aramalara tamamen kapatılarak durdurulabilir. Kısıtlama/durdurma işleminden önce aboneye bilgilendirme yapılmaktadır.

You might be interested:  Izmir Hangi Devlet Tarafından Işgal Edilmiştir?

Hafta sonu elektrik faturası kesilir mi?

Elektrik kesme–açma işlemleri hafta içinde yapılıyor. Abonenin maddi sorumluluklarını yerine getirmediği için elektriği kesilmesi durumunda ve bu borcu ödemeden tekrar elektriğini açan abonelerin hafta sonu da elektriği kesilmektedir. Kesme işlemleri gün içerisinde 9:00 – 1:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Elektrik açma kapama ücreti ne kadar?

Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor.

Borcundan dolayı elektrik kesilecek mi?

Borçtan dolayı elektriğiniz kesilmeyecek! Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik fatura kesim tarihinden kaç gün sonra ödenir?

Bu bildirim aynı zamanda tüketicinin kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresine yapılır. 5 iş günü sonunda ödeme yapılmaması halinde tüketicinin elektriği kesilir.

Elektrik kaç günde kapanır?

Kapatma talimatı için abonelik iptali başvurusu esnasında en geç 2 hafta sonrasına kadar bir tarih belirlenir. Eğer bir tarih belirtilmez ise genellikle en geç 3 gün içerisinde kapatılır.

Fatura ödenmezse hat ne zaman kapanır?

Son Ödeme Tarih’ine (SÖT) kadar ödenmemiş 2 adet fatura oluşması durumunda, 2. ödenmemiş faturanın SÖT’ünü takip eden dönemde hattınız kapatılarak erişiminiz kısıtlamaya alınır. Erişimin kısıtlanması gerçekleştikten sonra mevcuttaki tarifeniz üzerinden faturalandırma devam eder.

Elektrik faturası gecikme zammı ne kadar?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, vadesinde ödenmeyen faturalar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanmaktadır. Güncel faiz oranı aylık %1,6’dır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.